Sledujte aktuálně

Nadace Pomáháme Znojemsku Nadační fond Pomáháme Znojemsku

Transparentní účet

Pro účely vedení Nadačního fondu byl založen nový transparentní účet, který je přístupný pro veřejnost. Každý ze zájemců tak má možnost nahlédnout do všech finančních transakcí na tomto účtu. Cílem je zprůhlednit hospodaření fondu a posílit tak jeho důvěryhodnost.

Veškeré přijaté příspěvky budou v plné výši rozděleny, tzn. z vybraných peněz nebudou žádné částky použity na odměny členů správní rady nebo dozorčí rady. Také peněžní ústav zabezpečil vedení účtu zdarma.

Všem přispěvatelům děkujeme za pomoc.


Transparentní účet

Výpisy z účtu ke stažení