Sledujte aktuálně

Nadace Pomáháme Znojemsku Nadační fond Pomáháme Znojemsku

Žádost o příspěvek

Žádosti o příspěvky z Nadačního fondu je možné podávat od 1. 7. 2019.

Žadatelé žádají o poskytnutí příspěvku z Nadačního fondu na předepsaném formuláři žádosti.

Řádně vyplněnou žádost předkládají žadatelé na adresu:

Nadační fond Pomáháme Znojemsku
Ing. Pavel Štohl
Václavské nám. 6
669 02 Znojmo

Formulář žádosti